Besluiten tav de kerkdiensten

De kerkenraad heeft kennis genomen van de richtlijnen van de regering. Kerkdiensten mogen tot maximaal 30 personen gehouden worden. Het getal 30 is een maximum en het leek ons goed om daar vandaan te blijven. Uw kerkenraad heeft een aantal besluiten genomen en wil u het volgende meedelen:

Over de kerkdienst

Er zal geen openbare dienst meer gehouden worden, maar een besloten dienst met ca. 6 personen, namelijk een voorganger, enkele leden van de kerkenraad, een organist en een koster voor de techniek.

De uitzendingen voor komende zondag zijn:

  • De diensten zijn op de gewone tijd, 9.30 en 18:30 uur

Uitzendingen met alleen geluid kunt u volgen via kerkdienstgemist
Op dit moment wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om ook beeld uit te zenden.

Andere afspraken en mededelingen

  1. Er zijn geen kerkelijke activiteiten van verenigingen, catechisaties e.d.
  2. De kerkauto rijdt nu niet meer
  3. Deze week zullen er geen pastorale bezoeken worden afgelegd.
  4. Uiteraard is het altijd mogelijk om de dominee of uw wijkouderling te bellen, maar persoonlijke contacten moeten we vermijden
  5. Als u een gift wilt overmaken of contact wilt opnemen dan kunt u alle gegevens vinden op de contact-pagina
  6. Denkt u ook aan de ouderen en anderen die alleen zijn.
  7. Als u zelf alleen bent en behoefte hebt om even van u af te praten, belt u gerust uw wijkouderling.
  8. Of mogelijk zijn er moeiten in uw gezin, neem gerust contact op.
  9. De kosters zullen de liturgie, ca. 5 minuten voor de dienst, helemaal voorlezen. Houdt u pen en papier gereed, dan kunt u Schriftlezing en psalmen noteren.