Besluiten tav de kerkdiensten

De kerkdiensten in juli

Er is een gebruiksplan gemaakt. Het plan gaat ervan uit dat we vanaf 1 juli met maximaal 100 personen in het kerkgebouw aanwezig mogen zijn, afhankelijk van de capaciteit van ons gebouw in verhouding met de anderhalve meter afstand. Er komt een alfabetisch rooster voor een aantal zondagen. Graag onderling ruilen. Ook nu zal er nog geen crèche zijn.

Zingen in de dienst

U heeft vast al artikelen in de kranten gelezen over het zingen in de kerk. Of dit nu wel of niet verantwoord is, hangt sterk af van het ventilatiesysteem van de kerk. Ons systeem is onderzocht en voldoet gelukkig ruimschoots aan de eisen van luchtverversing. De conclusie is dat zingen in ons gebouw verantwoord is. We willen tot de volgende afspraken komen;

 • u mag zingen
 • u moet dit op ingetogen wijze doen
 • er worden slechts vijf verzen gezongen in de gehele dienst
 • de ventilatie wordt tijdens het zingen fors hoger gezet en mogelijk gaan een paar ramen open
 • u wordt voorgesteld het psalmboek op schoot te nemen en de tekst mee te lezen bij het zingen. Op die manier gaat uw adem naar beneden en is ‘voluit’ zingen niet zo goed mogelijk vanwege een wat gebogen houding.

Basisregels RIVM

De basisregels van het RIVM gelden uiteraard ook in de kerk:

– Bij klachten blijft u thuis: gewone verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts. Deze klachten kunnen het begin van corona zijn. Door thuis te blijven voorkomt u dat u andere mensen besmet.

De basisregels van het RIVM gelden uiteraard ook in de kerk:

 • Bij klachten blijft u thuis: gewone verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts. Deze klachten kunnen het begin van corona zijn. Door thuis te blijven voorkomt u dat u andere mensen besmet.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst en weggaan.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand.
 • Hoesten en niesen in de ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

BASISREGELS voor de kerkgang in de maanden juni en juli

 • U wordt voor één van de diensten uitgenodigd.
 • Sommigen plekken zijn van tevoren ingedeeld en staan vast.
 • U houdt 1,5 meter afstand. (zowel binnen als buiten het kerkgebouw.
 • Bij binnenkomst uw handen desinfecteren bij de zuil die daarvoor in de hal staat.
 • De garderobe mag niet worden gebruikt: uw jas neemt u mee naar de kerkzaal.
 • U wordt door de coördinator naar uw plaats gebracht.
  (Het kan zijn dat u even moet wachten, in de hal of buiten. Zorg ook dan voor 1,5 meter afstand.)
 • Aan het einde van de dienst blijft iedereen op zijn plaats wachten. De koster/coördinator geeft aan wanneer u de kerkzaal mag verlaten.
 • Bij het verlaten van het kerkgebouw neemt u uw Bijbel, psalmboekje en eventueel kussen mee naar huis.
 • Alleen voor of na de dienst is er een toilet beschikbaar, alleen voor noodsituaties. Regel is: thuis gaan we naar het toilet. Tijdens de dienst is het eigenlijk niet mogelijk, daar er dan geen 1,5 meter gehouden kan worden.

De kerkdiensten zijn op de normale tijden; 9:30 uur en 18:30 uur, actuele info mbt de kerkdiensten en tijden kunt u vinden op de kerkdiensten-pagina

De actuele informatie mbt de live-uitzendingen van de kerkdiensten kunt u vinden op de live-pagina

Andere afspraken en mededelingen

 1. Er zijn geen kerkelijke activiteiten van verenigingen, catechisaties e.d.
 2. De kerkauto rijdt niet
 3. Er zullen er geen pastorale bezoeken worden afgelegd.
 4. Uiteraard is het altijd mogelijk om de dominee of uw wijkouderling te bellen, maar persoonlijke contacten moeten we vermijden
 5. Over de collecten staat een stukje in het kerkblad. Als u een gift wilt overmaken of contact wilt opnemen dan kunt u alle gegevens vinden op de contact-pagina
 6. Denkt u ook aan de ouderen en anderen die alleen zijn.
 7. Als u zelf alleen bent en behoefte hebt om even van u af te praten, belt u gerust uw wijkouderling.
 8. Of mogelijk zijn er moeiten in uw gezin, neem gerust contact op.
 9. De kosters zullen de liturgie, ca. 5 minuten voor de dienst, helemaal voorlezen. Houdt u pen en papier gereed, dan kunt u Schriftlezing en psalmen noteren. De liturgie wordt voorafgaande aan de dienst ook in beeld getoond bij de beeld-uitzendingen