Besluiten tav de kerkdiensten

Helaas vereisen de omstandigheden dat er weer beperkende maatregelen nodig zijn voor de kerkdiensten met ingang van 7 november 2021

  • Alleen mensen die uitgenodigd zijn mogen de kerkdienst bezoeken.
  • Er zal meer afstand gehouden moeten worden waardoor er minder mensen de kerkdienst kunnen bezoeken.
  • Houdt bij binnenkomst en het verlaten van het kerkgebouw 1,5 meter afstand en draag een mondkapje

Doordat er goed wordt geventileerd kan het wat frisser zijn in het kerkgebouw.

Uiteraard gelden nog steeds de basisregels van het RIVM

  • Bij klachten blijft u thuis: gewone verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts. Deze klachten kunnen het begin van corona zijn. Door thuis te blijven voorkomt u dat u andere mensen besmet.
  • Handen desinfecteren bij binnenkomst en weggaan.
  • Houd minimaal 1,5 meter afstand.
  • Hoesten en niesen in de ellenboog.