Dorcas voedselactie 2022

November is de maand van de Dorcas voedselactie. Ook u kunt een voedselpakket sponsoren.

Een heel pakket kost € 15. Een half € 7,50 en een kwart € 3,75.

U kunt uw gift overmaken op: Dorcas Almere NL04 RABO 0106 2500 00 o.v.v. voedselactie.

Helpt u mee? Van harte aanbevolen om de nood in landen niet zo heel ver bij ons vandaag te lenigen.