Zendingsmiddag classis Rotterdam

Classicale zendingscommissie Christelijke Gereformeerde Kerken classis Rotterdam

Gods Woord – hoe geven wij het door en leven wij het voor?

Zendingsmiddag in de classis Rotterdam

Op D.V. 25 maart 2023 zal de classicale zendingsmiddag weer gehouden worden. Het thema is:  ‘Gods Woord – hoe geven wij het door en leven wij het voor?’ Het belooft een mooie middag te worden, waar we elkaar weer kunnen ontmoeten. Het thema van de zendingsmiddag wordt uitgewerkt in een drietal workshops vóór de pauze en in een drietal na de pauze. U kunt zelf de keuze maken welke workshops u wilt bezoeken. U vindt hieronder de sprekers met de onderwerpen die in de workshops worden besproken. We komen bij elkaar in de Chr. Geref. Kerk van Rotterdam-Oost/ Capelle aan den IJssel. De Ontmoetingskerk is geopend vanaf 13.00 uur, de koffie staat dan voor u klaar. Om 14.00 uur begint het programma. U kunt voor de aanvang, in de pauze en ook na de sluiting van de zendingsmiddag naar hartenlust shoppen en uw inkopen doen bij de verschillende verkoop-stands. Verder is er gelegenheid in de pauze en na de sluiting de maaltijd met elkaar te gebruiken. Naast de opvang voor de allerkleinsten en het kinderprogramma is er voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar een eigen jongerenprogramma.

Wij nodigen u en jou van harte uit om de zendingsmiddag bij te wonen!

Hieronder volgen de gegevens over deze middag:

Datum                                      D.V. 25 maart 2023.

Locatie                                     Chr. Geref. Kerk Rotterdam-Oost-Capelle aan den IJssel. 

                                               Ontmoetingskerk, Zevensprong 4. 2907 TK Capelle aan den IJssel.

Ontvangst                                vanaf 13.00 uur.

Aanvang                                  14.00 uur – gezamenlijke opening.

Algehele leiding                      ds. C.J. Droger

Sprekers                                  Workshop 1: ‘Zijn er nog onbereikten?’ o.l.v. ds. W. van ’t Spijker.

                                                Workshop 2: ‘Assen zoekt’ o.l.v. Gert van den Bos.

                                               Workshop 3: Wat gebeurt er in en met Israël? Gods trouw aan Zijn volk
                                                 o.l.v. br. Frank van Oordt.

Begeleiding samenzang          br. Taco van Dieren.

Sluiting                                    om 16.45 uur gezamenlijk in de kerk.

Verkoop-stands                       tot 18.00 uur is er gelegenheid om inkopen te doen
                                           en met elkaar de maaltijd te gebruiken

Tot ziens op D.V. 25 maart 2023 !